Fysiurgisk massage

Fysiurgisk massage

Fysiurgisk massage

Siden tidernes morgen har massage været kendt som en god måde at afhjælpe smertefulde lidelser. Du kender jo selv til, hvordan du uvilkårligt gnider på et sted der føles ømt. Derved opnår man to ting: Man fordeler det tryk som opstår i vævet, når det får en kraftig påvirkning. Samtidig stimulerer man de sensoriske nerver, så den intense smerte bliver mere diffus.

Fysiurgisk massage har til formål at dræne affaldsstoffer ud af ømme og overanstrengte muskler og blødgøre disse, så det igen bliver muligt for friskt, næringsrigt og iltholdigt blod, at nå helt ud i vævet, så der tilføres næringsstoffer og energi.

Bortset fra ovennævnte indlysende fordele, vil fysiurgisk massage, i kraft af den rolige rytme, som tillader massøren at arbejde dybt i muskulaturen, virke yderst beroligende og afslappende på modtagerens nervesystem. Herved opnår man en yderst velkommen psykisk sidegevinst, som samtidig forstærker de fysiske fordele ved behandlingen.

Fysiurgisk massage er ekstremt velegnet til at afhjælpe følgerne af længere tids overbelastninger, lige som den er i stand til at mildne følgerne af pludselig opståede skader i muskulaturen. Nutidens arbejdspladser byder ikke på fysisk udfoldelse i samme grad som tidligere, men det betyder ikke at kroppen ikke belastes, tværtimod.